fbpx Stel hier je vraag

Voorwaarden

CBW-voorwaarden

Alle leveringen geschieden onder CBW-voorwaarden. De laatste versie van deze voorwaarden kunt u downloaden via deze link :

CBW voorwaarden 2017

Aanvullende verkoopvoorwaarden

Aanvullende leveringsvoorwaarden op CBW-voorwaarden

Leveringscondities goederen

Alle logistieke handelingen worden verzorgd in combinatie met onze logistieke partner Brinks transport te Rijssen. Om een correcte levering te kunnen bewerkstelligen zijn hierbij de volgende spelregels van kracht :

  • Op basis van de afgesproken leverweek zal Badmeesters –overmachtsituaties of bijzondere situaties daar gelaten- zorgen dat alle materialen aanwezig zijn.
  • Orders worden in volledigheid uitgeleverd in de overeengekomen leverweek.
  • In de week van levering zal de transporteur contact met je opnemen voor het maken van een afspraak tot levering.
  • Levering vindt plaats op de begane grond, tot aan de eerste drempel.
  • Leveringen worden uitgevoerd door 1 persoon. Je dient zelf zorg te dragen dat er iemand aanwezig is om de chauffeur te assisteren met het uitladen van de aangeschafte goederen.

NB. Alle planningen en bestellingen zijn gebaseerd op de overeengekomen leverweek !

Wijzigen leverweek

Het wijzigen van een leverweek is mogelijk mits uiterlijk 8 weken voor de overeengekomen leverweek doorgegeven. Bij een eventueel uitstel van levering is maximaal uitstel van 2 weken mogelijk. Indien levering niet mogelijk is binnen deze gestelde tijd zullen opslagkosten in rekening worden gebracht.

Opslagkosten bedragen 2 procent van het totale orderbedrag per week. Uitstel van levering kan alleen indien betaling van de uit te leveren goederen heeft plaatsgevonden.

Deelleveringen

Bij afsluiten van de order kan een afspraak worden gemaakt over deelleveringen (bijv. toiletcombinaties, etc.). Deelleveringen die naderhand worden doorgegeven zullen tegen de meerkosten worden doorberekend.

Om een afspraak te maken voor levering van uw goederen kunt u in de afgesproken leverweek contact opnemen met de planning van onze transporteur.

Logistiek magazijn :

Transportbedrijf Brinks

Telefoonnummer logistieke afdeling: 0548-538695
Butaanstraat 12
7463 PG Rijssen

Transportkosten

Levering vindt plaats conform de overeengekomen condities zoals op de order beschreven. Prijzen zijn inclusief BTW. Levering door geheel Nederland en België m.u.v. de eilanden.

Transport verzorgt in eigen beheer

Na aanschaf van een product kun je zelf zorg dragen voor het transport. Het is uiteraard van belang dat je het product bij ontvangst controleert op eventuele beschadigingen. Eigen transport is uiteraard voor eigen risico, Badmeesters kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen ontstaan gedurende het transport.

NB. Bij afhalen van goederen zal 50 procent van de transportkosten in rekening worden gebracht i.v.m. de handelingskosten voor de zending.

Betaling goederen

Bij het plaatsen van de order worden afspraken met u gemaakt over de manier van betalen. Zie ook uw orderbevestiging.

Betaling van producten is te allen tijde gescheiden van montagewerkzaamheden.

Garantie

Badmeesters verleent garantie op geleverde produkten conform de gehanteerde garantiebepalingen van haar leveranciers, eventueel aangevuld conform de CBW-condities. Indien afwijkende garantiebepalingen worden gehanteerd zullen deze worden vermeld op de faktuur.

Reclamaties

Na aankoop en ontvangst van een product dien je voor aanvang van montagewerkzaamheden het gehele product te controleren op beschadigingen en defecten. In geval van beschadigingen kunnen wij uitsluitend garantie verlenen op ongemonteerde onderdelen, hierbij is de regel van toepassing : monteren = accepteren. Glasbreuk in het algemeen en beschadigingen als gevolg van montagewerkzaamheden vallen niet onder de garantievoorwaarden. Badmeesters kan geen verantwoordelijkheid dragen voor kleurverschillen tussen producten van verschillende leveranciers.

Indien je aangeschafte artikelen zelf monteert ontvang je fabrieksgarantie op het product. Dit wil zeggen dat defecte onderdelen opgestuurd kunnen worden naar Badmeesters. Na beoordeling op juistheid garantieclaim zal een nieuw onderdeel worden toegezonden. Indien je beroep doet op onze servicedienst zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Wij accepteren geen reclamaties op verwerkte materialen. Wij adviseren u om het verpakkingsmateriaal met zorg te verwijderen aangezien wij alleen artikelen in originele en onbeschadigde verpakking retour kunnen nemen.

Retouren / annuleringen

Het retourneren van produkten is uitsluitend mogelijk in de originele, onaangebroken verpakking. Retournering of annulering van produkten wil niet automatisch leiden tot restitutie van de volledige aanschafbedragen.

Speciaal voor u bestelde materialen kunnen niet retour genomen worden.

Indien produkten in bestelling staan zal conform CBW-voorwaarden 30 procent annuleringskosten over de waarde van de goederen worden berekend. Indien goederen reeds uitgeleverd zijn door de leverancier of al aanwezig zijn bij de klant zal 50 procent annuleringskosten over de waarde van de goederen berekend worden, conform CBW-voorwaarden.

Retournering van tegels is uitsluitend mogelijk in volle, onbeschadigde pakken mits de mogelijkheid wordt geboden door de leverancier (i.v.m. kleurserie / courantheid v.d. serie). De retourkosten zullen 30 procent v.d. waarde v.d. goederen bedragen.

Aandachtspunten m.b.t. tegelwerk

Geringe tintverschillen in geleverde tegels t.o.v. de getoonde showroomopstellingen kunnen voorkomen. Wij adviseren u om de materialen voor verwerking te controleren op juistheid van kleur en afmeting.

Het aantal geleverde en benodigde m2 tegels dient altijd door u of uw tegelzetter nagerekend te worden.

Alle maten dienen gecontroleerd te worden in het werk; alle door ons geleverde tekeningen en berekeningen zijn niet bindend en kunnen ons derhalve niet worden aangerekend.